Director/Principal
Rev Fr Devassy Paul SJ  
President: 
Manoj Surendran (1990) 
Vice President:  
Raj A. C. (1975)
Secretary: 
Benoy Stanley (1991)
Joint Secretary: 
Jacob Mathan (1974)
Treasurer: 
Anil Kumar P. (1984)
Ex. Committee Members :
Pradeep Kumar (1975)
Pradeep Suthan (1985)
Sundarlal Sundaram (1985)
Dr. Ranjith Hari (1989)
Kurien Abraham (1984)
Dr. Ram Mohan (1985)
Thomson Abilius (1985)
Phillipose Mathew (1989)
Manoj Kamnani (1986)
R. Somasundaram (1977)
Vinu B. (1990)
Ramprakash (1977)
M. L. Unnikrishnan (1975)
Dr. Vasudevan  Potti (1975)
Amit Sidharth (2000)
George Thomas (1990)
Joseph Siju (1990)
Dr. Sumesh Raj (1992)
Gautam Ravindran (2014)
Rajeev Vargheese (Sr) (1977)
Naveen George (1991)
Sobin Antony (2014)
Anand F. (1998)
Abey Jacob (2002)
Govind G. Nair (2013)
Ajay Thomas (2010)
Rohit Prakash (2010)
Wilson Pereira (2010)
Sajil Jahas (2011)

footer_logo

Sreekariyam P. O., Thiruvananthapuram - 695017, Kerala, India
+91 8089761985 (Office), 2598585, 2590380
348461